Podstawa pod wkład Zuzia/ Eryk
Wkład kominkowy Blanka 8 kW 3 szyby
Wkład kominkowy ZIBI 12
Wkład kominkowy ZIBI 12 gilotyna
Wkład kominkowy WIKTOR DECO 14 + dolot
Wkład kominkowy WIKTOR LUX 14
Wkład kominkowy WIKTOR LUX 14 + dolot
Wkład kominkowy WIKTOR 14 panoramiczny
Wkład kominkowy WIKTOR 14 pryzmatyczny
Wkład kominkowy WIKTOR DECO 14
wkład kominkowy WIKTOR 14 + dolot + glass
Wkład kominkowy WIKTOR 14 + glass
Wkład kominkowy OLIWIA LUX 18 + dolot
Wkład kominkowy WIKTOR 14
Wkład kominkowy WIKTOR 14 + dolot
Wkład kominkowy OLIWIA DECO 18 + dolot
Wkład kominkowy OLIWIA LUX 18
Wkład kominkowy OLIWIA 18 tunel
Wkład kominkowy OLIWIA DECO 18
Wkład kominkowy OLIWIA 18 pryzmatyczny
Wkład kominkowy OLIWIA 18 prawy
Wkład kominkowy OLIWIA 18 prawy + dolot
Wkład kominkowy OLIWIA 18 lewy + dolot
Wkład kominkowy OLIWIA 18 panoramiczny

Administratorem danych osobowych jest P.H.U. Probud Sp. z o. o. z siedzibą w Łomży, adres: Poligonowa 6, kod pocztowy 18-400. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail rodo@probudpsb.pl . Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO), a także po wyrażeniu uprzedniej zgody – w celach marketingowych Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a RODO. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na podstawie historii zakupu oraz ruchu na stronie, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowanie oferty handlowej. Dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Ciebie. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kierować na adres mailowy rodo@probudpsb.pl  Przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO, jeżeli zostanie uznane, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.