Wulkan do linia kominów wprowadzona na rynek przez firmę ICOPAL. Ich produkcja opiera się o sprawdzoną w krajach skandynawskich technologię. W oparciu o nią kominy Wulkan wytwarzane są od ponad 30 lat. Do przygotowania produktów wykorzystywana jest naturalna, ekologiczna skała wulkaniczna, a także cement i woda. Kominy Wulkan nie zawierają wypełniaczy takich jak żwir lub piasek.

Unikalne parametry izolacyjne skały wulkanicznej pomagają osiągnąć kominowi optymalną temperaturę pracy. Dzięki temu zjawisko kondensacji jest znacznie zminimalizowane. Kominy Wulkan są odporne na działanie zasiarczonej wody kondensacyjnej o pH 3,5 co zostało potwierdzone badaniami przeprowadzonymi w Instytucie Techniki Budowlanej.

Kominy Wulkan oznaczone symbolami C / CI oraz CI-eko są uniwersalnymi systemami  współpracującymi z urządzeniami grzewczymi zasilanymi każdym rodzajem paliwa. Kominy z symbolem C-SPS oraz C-SPS/k to systemy powietrzno – spalinowe, które należy zastosować w przypadku kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania.

Administratorem danych osobowych jest P.H.U. Probud Sp. z o. o. z siedzibą w Łomży, adres: Poligonowa 6, kod pocztowy 18-400. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail rodo@probudpsb.pl . Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO), a także po wyrażeniu uprzedniej zgody – w celach marketingowych Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a RODO. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na podstawie historii zakupu oraz ruchu na stronie, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowanie oferty handlowej. Dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Ciebie. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kierować na adres mailowy rodo@probudpsb.pl  Przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO, jeżeli zostanie uznane, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.