Prawidłowy dobór systemu kominowego jest bardzo ważny z punktu widzenia budowy domu. To właśnie on odprowadza spaliny i zużyte powietrze lub doprowadza powietrze do urządzeń z zamkniętą komorą spalania. Każdy system kominowy musi spełniać niezbędne wymagania określone w warunkach technicznych. Obudowa musi być zbudowana z materiałów o odporności ogniowej minimum 60 minut. Dodatkowo zaleca się aby powierzchnia wewnętrza była gładka. 

System kominowy odprowadzający spaliny lub dym musi być wyposażony w otwór wyczystny  ze szczelnym, niepalnym zamknięciem. Niezbędne są także takiej elementy jak: odstojnik kondensatu umieszczony w dolnej części komina, a także otwory rewizyjne. Polska Norma reguluje pionowe osadzenie przewodów kominowych. Dopuszczalne odchylenie od pionu nie może być większe niż  30° na odcinku nie dłuższym niż 2 m.

System kominowy nie powinien być krótszy niż 4 m w przypadku mocy nieprzekraczającej 35 kW. W przypadku większej mocy wysokość komina może wynosić 2 m. Aby zapewnić bezpieczeństwo i wysoką funkcjonalność należy wyprowadzić komin odpowiednio wysoko.