Kolektory słoneczne SKC, instalacja solarna FAKRO 114x206

Podstawowe dane

Opis

Instalacja solarna FAKRO Podczas planowania budowy domu bierzemy pod uwagę nie tylko nakłady jakie poniesiemy na jego wybudowanie, ale także rozważamy koszt jego eksploatacji. Z tego względu, już na etapie projektowania powinniśmy pomyśleć o wykorzystaniu w budynku naturalnych, odnawialnych ...

Dostępność: na zamówienie

Zapytaj o cenę...

Dostawa i dostępność

Dostępność: 10 dni

Instalacja solarna FAKRO 

Podczas planowania budowy domu bierzemy pod uwagę nie tylko nakłady jakie poniesiemy na jego wybudowanie, ale także rozważamy koszt jego eksploatacji. Z tego względu, już na etapie projektowania powinniśmy pomyśleć o wykorzystaniu w budynku naturalnych, odnawialnych źródeł energii. Jednym z łatwiejszych i coraz bardziej popularnych sposobów jest wykorzystanie energii słonecznej poprzez montaż kolektorów słonecznych.


Kolektory SKC 

Kolektory słoneczne SKC dzięki zastosowaniu specjalnych kołnierzy do integracji z połacią dachu mogą być montowane w zespoleniach, w których odległość pomiędzy panelami solarnymi wynosi tylko 3 mm. Uzyskana w ten sposób jednolita powierzchnia doskonale komponuje się z zastosowanym pokryciem dachowym. Kolektory słoneczne SKC mogą być montowane wyłącznie w zespoleniach poziomych: kolektor – kolektor. Łatwy i szybki montaż kolektorów w konstrukcji dachu zapewniają specjalne kołnierze do integracji z połacią dachu.

Kolektory SKC różnią się od kolektorów SKW zastosowanym kołnierzem do integracji z połacią dachu. Parametry sprawnościowe kolektorów SKC są identyczne z parametrami sprawnościowymi kolektorów SKW.

Kołnierz do szczelnego połączenia kolektorów SKC z pokryciem dachowym Kołnierz do kolektora SKC składa się z 2 modułów: moduł podstawowy CZV oraz moduł dodatkowy MZV.

Moduły MZV oraz CZV standardowo stosuje się w zespoleniach poziomych składających się z 2 kolektorów SKC. Rozbudowa o kolejny kolektor wymaga dołączenia modułu MZV(2xSKC=CZV+MZV, 3xSKC=CZV+2xMZV). 

Oszczędność energii

Inwestując w instalację grzewczą należy zadbać o to aby projekt uwzględniał również instalację solarną. Wykorzystanie instalacji solarnej przyczynia się do niskiego zużycia energii, z którym bezpośrednio wiążą się oszczędności finansowe, a zatem mniejsze rachunki miesięczne za prąd, gaz lub olej opałowy.

Ochrona środowiska naturalnego

Montaż instalacji solarnej eliminuje zanieczyszczenie środowiska w znacznym stopniu ograniczając emisję szkodliwych substancji takich jak CO2, SO2, NOx oraz pyły lotne.

Dofinansowania

Teraz możesz obniżyć koszty zakupu i montażu instalacji solarnej. Skorzystaj z 45% dopłaty z NFOŚiGW do kredytu na zakup i montaż kolektorow słonecznych. Zakup kolektorow Fakro posiadających certyfikat Solar Keymark może zostać objęty wspomnianym programem dofinansowań.

Zakres montażu kolektorów SKC: 30° – 90°.

Zalecany zakres montażu: 30° – 60°.

Wymiar: 114x206

Wymiar rzeczywisty: 1137 x 2220

Powierzchnia brutto [m2]: 2,54

Powierzchnia absorbera [m2]: 2,07

Objętość cieczowa absorbera [l]: 1,16

Administratorem danych osobowych jest P.H.U. Probud Sp. z o. o. z siedzibą w Łomży, adres: Poligonowa 6, kod pocztowy 18-400. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail rodo@probudpsb.pl . Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO), a także po wyrażeniu uprzedniej zgody – w celach marketingowych Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a RODO. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na podstawie historii zakupu oraz ruchu na stronie, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowanie oferty handlowej. Dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Ciebie. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kierować na adres mailowy rodo@probudpsb.pl  Przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO, jeżeli zostanie uznane, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.