Klej do glazury i terakoty Uni-Multi (do wewnątrz) 25 kg

Klej do glazury i terakoty Uni-Multi (do wewnątrz) 25 kg

Podstawowe dane

  • Producent: Kreisel
  • Kod produktu: 853

Opis

Zaprawa do mocowania płytek ceramicznych, przygotowana fabrycznie w postaci suchej mieszanki spoiw, wypełniaczy mineralnych i domieszek modyfikujących. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę klejącą do nakładania cienkowarstwowego. Po stwardnieniu wodoodporna. Do stosowania wewnątrz budynków ...

13,75

Dostępność: dostępny

Dodaj do koszyka

Zaprawa do mocowania płytek ceramicznych, przygotowana fabrycznie w postaci suchej mieszanki spoiw, wypełniaczy mineralnych i domieszek modyfikujących. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę klejącą do nakładania cienkowarstwowego. Po stwardnieniu wodoodporna. Do stosowania wewnątrz budynków.


Zaprawa przeznaczona jest do przyklejania płytek ceramicznych ściennych i podłogowych o nasiąkliwości > 3% (glazury i terakoty) w budownictwie mieszkaniowym do sztywnych, nieodkształcalnych, dobrze przyczepnych podłoży wewnątrz budynków. Podłożami mogą być: betony zwykłe, tynki cementowe i cementowo-wapienne, jastrychy cementowe. Zaprawy tej nie należy stosować do układania płytek na jastrychach anhydrytowych, jastrychach cementowych i anhydrytowych z ogrzewaniem podłogowym, na tynkach gipsowych i pły-tach gipsowo-kartonowych, a także do przyklejania płytek gresowych.

Skład: cement portlandzki, wypełniacze mineralne, domieszki modyfikujące
Gęstość objętościowa: ok. 1,70 g/cm ³
Typ i klasa zaprawy wg PN-EN 12004:2008: C1T do wnętrz
Przyczepność po 28 dniach do normatywnego podłoża betonowego: ≥ 0,5 MPa
Spływ: ≤ 0,5 mm
Zawartość rozpuszczalnego chromu VI: ≤ 0,0002%

Zużycie suchej mieszanki: ok. 1,4 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy zapraw


 

Długość boku płytki


 

Wielkość zębów pacy 
 


 

Zużycie
 

do 5 cm 

od 5 do 10 cm

od 10 do 20 cm

ponad 20 cm


 

3 mm

4 mm

6 mm

8 mm

10 mm

1,6 kg/m2

2,2 kg/m2

3,3 kg/m2

4,4 kg/m2

5,4 kg/m2

Opakowania: Worki 25 kg na paletach po 48 sztuki. Przechowywanie: Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. Dokument odniesienia: PN-EN 12004:2008

Administratorem danych osobowych jest P.H.U. Probud Sp. z o. o. z siedzibą w Łomży, adres: Poligonowa 6, kod pocztowy 18-400. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail rodo@probudpsb.pl . Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO), a także po wyrażeniu uprzedniej zgody – w celach marketingowych Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a RODO. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na podstawie historii zakupu oraz ruchu na stronie, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowanie oferty handlowej. Dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Ciebie. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kierować na adres mailowy rodo@probudpsb.pl  Przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO, jeżeli zostanie uznane, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.