Cement wieloskładnikowy CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R 25 kg

Podstawowe dane

  • Producent: CEMEX
  • Kod produktu: 870

Opis

Technologia produkcji cementu portlandzkiego wieloskładnikowego CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R polega na wspólnym zmieleniu klinkieru portlandzkiego, wysokiej jakości specjalnie przygotowywanego kamienia wapiennego, popiołów lotnych krzemionkowych oraz dodatku siarczanowego ...

12,04

Dostępność: dostępny

Dodaj do koszyka

Technologia produkcji cementu portlandzkiego wieloskładnikowego CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R polega na wspólnym zmieleniu klinkieru portlandzkiego, wysokiej jakości specjalnie przygotowywanego kamienia wapiennego, popiołów lotnych krzemionkowych oraz dodatku siarczanowego pełniącego rolę regulatora czasu wiązania


Zastosowanie:

-Zaprawy murarskie i tynkarskie
-Beton konstrukcyjny na fundamenty, ściany, stropy, wieńce itp.
-Posadzki z betonu i zaprawy cementowej
-Podbudowy pod posadzki i nawierzchnie z betonu
-Wylewki i gładzie cementowe
-Stabilizacje i podsypki pod nawierzchnie z kostki i płyt chodnikowych
-Produkcja drobnowymiarowych prefabrykatów

Oprócz podstawowych zastosowań jest szczególnie zalecany do wykonywania zapraw murarskich i tynkarskich cementowych oraz zapraw cementowo-wapiennych z ograniczoną zawartością wapna.


Właściwości:

-Wystarczająco wysoka wytrzymałość wczesna
-Korzystna wytrzymałość normowa (po 28 dniach)
-MoŜliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych
-Doskonała więźliwość wody w zaprawach i betonach
-Bardzo dobra urabialność zapraw i betonów
-Wystarczająco długi czas przerobu zapraw i betonów
-Dobra przyczepność do podłoża
-Niewielki skurcz

Klienci kupili również