Presto od 2004 roku oferuje swoim klientom wysokiej jakości systemy kominowe. Bardzo często stosowane są w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym. Konstrukcja kominów Presto opiera się na ceramicznej rurze obudowanej pustakiem keramzytobetonowym. Wewnętrzna rura szamotowa wyróżnia się wysoką odpornością na skrajne temperatury, a dodatkowo jest wyposażona kondensat zawarty w spalinach, zarówno z kotłów gazowych jak i opalanych paliwem stałym (węgiel, drewno).

Jakość firmy Presto potwierdzona jest stosownymi certyfikatami wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, LGA Bautechnik GmbH w Nümberg (Niemcy) i CEBET w Warszawie na wszystkie elementy składowe. Systemy kominowe ofertowane przez Presto są oznakowane symbolem CE i zgodne z polskimi, a także europejskimi normami. Dzięki temu firma na swój asortyment udziela 30 letniej gwarancji jakości. 

W ofercie firmy znajdują się kominy dedykowane do kotłów gazowych z otwartą i zamkniętą komorą spalania, kotłów olejowych, kotłów opalanych paliwem stałym, a także do kominków i wkładów kominkowych. Dostępne systemy kominowe wyróżnia prostota montażu i wysoka trwałość. 

Administratorem danych osobowych jest P.H.U. Probud Sp. z o. o. z siedzibą w Łomży, adres: Poligonowa 6, kod pocztowy 18-400. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail rodo@probudpsb.pl . Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO), a także po wyrażeniu uprzedniej zgody – w celach marketingowych Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a RODO. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na podstawie historii zakupu oraz ruchu na stronie, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowanie oferty handlowej. Dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Ciebie. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kierować na adres mailowy rodo@probudpsb.pl  Przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO, jeżeli zostanie uznane, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.