Mając na uwadze potrzeby rynku wprowadziliśmy do swojej oferty kolektory solarne firmy Fakro. Cieszą się one na rynku dobrą opinią oraz łatwością użytkowania. Solarne kolektory zyskały ogromne uznanie wśród zwolenników budownictwa pasywnego. Planując budowę budynku mieszkalnego poza kosztami budowy rozważamy również koszt eksploatacji. W celu ograniczenia tych kosztów oraz negatywnego wpływu na środowisko na etapie projektowania powinniśmy wziąć pod uwagę solarne systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii. Kolejnym plusem są oczywiście dotacje do kolektorów słonecznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Sięgają one nawet do 45% dofinansowania. Skutkiem tego jest oczywiście cena kolektorów słonecznych wraz z montażem sięgająca połowy wartości. Zasada działania kolektora słonecznego jest bardzo prosta. Energia słoneczna pochłaniana przez panele solarne jest zamieniana w ciepło, które podgrzewa znajdujący się płyn wewnątrz kolektora. Dzięki temu uzyskujemy energię słoneczną, która jest oczywiście darmowa. 

 Instalacje kolektorów słonecznych muszą być przeprowadzone przez wykwalifikowanych instalatorów. Montaż powinien uwzględniać odpowiedni kąt nachylenia kolektorów słonecznych. Ma to duże znaczenie przy pochłanianiu energii słonecznej. Zazwyczaj najbardziej efektywny jest kąt 40* natomiast w okresie zimowym jest to 30*-60*. Najlepsze efekty otrzymamy montując baterie słoneczne od strony południowej. Jeżeli natomiast nie mamy takiej możliwości poprzez ukierunkowanie połaci dachowej warto zastosować oddzielne baterie solarne pracujące naprzemiennie. Musimy również pamiętać o obciążeniu dachu. Masa kolektorów wypełnionych płynem wymaga określonej wytrzymałości, co sporadycznie wymaga dodatkowych konstrukcji wzmacjiającej 

 Oferowane przez naszą firmę panele słoneczne można zintegrować z oknami Fakro ze względu na kompatybilność kołnierzy. 

Solary słoneczne przyczyniają się do ochrony środowiska. Ograniczają emisję gazów cieplarnianych, a także wszelkiego rodzaju lotnych pyłów powstających w procesie spalania paliwa. Nowy projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii,ma mówić, o tym, że wszystkie nowe budynki oraz te poddane renowacji powinny posiadać instalacje słoneczne, wiatraki lub fotoogniwa. 

 Dyrektywa UE zobowiązuje Polskę do zwiększenia udziału zielonej energii w bilansie energetycznym. Do 2020r. ze źródeł odnawialnych ma pochodzić ok. 15% całej produkowanej w Polsce energii. By osiągnąć ten poziom, nowe budownictwo lub remontowane powinno być wyposażone w instalacje, które zapewnią minimum 13% energii odnawialnej. W celu uzyskania ceny za zestaw kolektorów słonecznych proszę o przesłanie zapytania ofertowego. Prześlemy Państwu kompleksową wycenę wraz z niezbędnymi informacami.