Cegła klinkierowa to bardzo wytrzymały materiał, który można stosować w szeroko rozumianym budownictwie. Wypalana jest z gliny magnezowej, wapienno – żelazistej, bądź żelazistej. Cegła klinkierowa jest odporna na płowienie. Nie osadzają się na niej także glony i pleśnie. Jest także odporna na zabrudzenia i łatwa do czyszczenia.

Cegła klinkierowa jest powszechnie wykorzystywana do budowy ścian budynków, przewodów kominowych, a także sieci kanalizacyjnych dróg i placów. Jestem z typów cegły klinkierowej jest cegła kominowa o specyficznym kształcie wycinka pierścienia. Produkt jest odporny na niską i wysoką temperaturę, a także substancje chemiczne.

Cegła klinkierowa jest w 100% naturalnym produktem. Wypala się ją w temperaturze 1100 stopni. Oprócz wysokiej trwałości charakteryzuję się szerokim zastosowaniem. Cegły występują w bardzo bogatej kolorystyce i zróżnicowanych formatach. Dzięki temu skomponowanie wyjątkowej elewacji jest praktycznie nieograniczone. 

Administratorem danych osobowych jest P.H.U. Probud Sp. z o. o. z siedzibą w Łomży, adres: Poligonowa 6, kod pocztowy 18-400. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail rodo@probudpsb.pl . Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO), a także po wyrażeniu uprzedniej zgody – w celach marketingowych Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a RODO. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na podstawie historii zakupu oraz ruchu na stronie, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowanie oferty handlowej. Dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Ciebie. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kierować na adres mailowy rodo@probudpsb.pl  Przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO, jeżeli zostanie uznane, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.